Nhân dân và cán bộ thị trấn Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN năm 2023

VĂN BẢN - THÔNG BÁO
[Trở về]
Tiêu đề Thông báo về Đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
Tệp tin gốc
[Trở về]


Đăng nhập
Tài khoản  
 
Liên kết Web
Text/HTML
Quản lý
Hình ảnh hoạt động

  • Tổ nữ công

  • Trụ sở UBND thị trấn Núi Thành
    
Bản đồ hành chính