Nhân dân và cán bộ thị trấn Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN năm 2023

VĂN BẢN - THÔNG BÁO
[Trở về]
Tiêu đề Thông báo Về việc đăng ký tạo và sử dụng mã QR trên ứng dụng PC-Covid để khai báo y tế tại các cơ sở, đơn vị trên địa bàn thị trấn
Tệp tin gốc
[Trở về]


Đăng nhập
Tài khoản  
 
Liên kết Web
Text/HTML
Quản lý
Hình ảnh hoạt động

  • Tổ nữ công

  • Trụ sở UBND thị trấn Núi Thành
    
Bản đồ hành chính