Nhân dân và cán bộ thị trấn Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN năm 2023

VĂN BẢN - THÔNG BÁO
[Trở về]
Tiêu đề Thông báo Công khai địa chỉ cơ quan, số điện thoại chuyên dùng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
Tệp tin gốc TB-_cong_khai_duong_day_nong_CCHC  
[Trở về]


Đăng nhập
Tài khoản  
 
Liên kết Web
Text/HTML
Quản lý
Hình ảnh hoạt động

  • Tổ nữ công

  • Trụ sở UBND thị trấn Núi Thành
    
Bản đồ hành chính