Nhân dân và cán bộ thị trấn Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN năm 2023

Giấy mời họp
Người gửi: Phạm Văn Tài
Tiêu đề: QTI demo Giấy mời 3
Nội dung: Giấy mời họp ngày....
Ngày gửi:
Tên tệp tin:
GiayMoi3.docx
  Quay về
STTNơi đếnNgày gửiTrạng tháiNgày đọc
1 Thị trấn Núi thành 11/08/2014 11:19 Đã đọc 11/08/2014 15:29


Đăng nhập
Tài khoản  
 
Liên kết Web
Text/HTML
Hình ảnh hoạt động

  • Tổ nữ công

  • Trụ sở UBND thị trấn Núi Thành
    
Bản đồ hành chính