Nhân dân và cán bộ thị trấn Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN năm 2023

Giấy mời họp
Người gửi: Thị trấn Núi thành
Tiêu đề: QTI demo: GM 264 Họp giao ban UBND huyện ngày 11.8.2014
Nội dung: QTI demo: Họp giao ban UBND huyện ngày 11.8.2014
Ngày gửi:
Tên tệp tin:
GiayMoi1.doc
  Quay về
STTNơi đếnNgày gửiTrạng tháiNgày đọc
1 qti admin 10/08/2014 11:15
2 text link 10/08/2014 11:15
3 Thị trấn Núi thành 11/08/2014 11:14
Hình ảnh hoạt động

  • Tổ nữ công

  • Trụ sở UBND thị trấn Núi Thành
    
Liên kết Web
Text/HTML
Bản đồ hành chính