Nhân dân và cán bộ thị trấn Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN năm 2023

Enter Title
Nguồn: văn phòng

Thị trấn Núi Thành có tổng diện tích tự nhiên 505,12 ha. Dân số khoảng 13.000 người, gồm 05 khối phố, phân thành 79 tổ đoàn kết. Đảng bộ thị trấn có 11 chi bộ trực thuộc, trong đó có 05 chi bộ khối phố, 04 chi bộ Trường học, 01 chi bộ Công an, 01 chi bộ Quân sự, với 603 đảng viên. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, Tổng số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và hợp đồng lao động là 30 người. Vai trò trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị được thể hiện rõ nét. Công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được quan tâm thường xuyên; chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngày càng tăng và đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.

Trong những năm qua, triển khai thực hiện kế hoạch công tác hằng năm, với điều kiện nền kinh tế trong nước và địa phương còn khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai. Song, với sự quyết tâm cao, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn thị trấn đã đạt được kết quả tích cực. Kinh tế - xã hội phát triển ổn định. Hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ; công tác xây dựng và phát triển đô thị đã được các cấp quan tâm quy hoạch, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của Nhân dân được ổn định; diện mạo đô thị có nhiều đổi mới, khởi sắc đã làm thay đổi bộ mặt đô thị thị trấn Núi Thành.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thi đua thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, công tác quản lý trật tự đô thị đạt được những kết quả đáng khích lệ, đã góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, làm chuyển biến căn bản ý thức của người dân, được đại đa số Nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và mỹ quan đô thị. Công tác quản lý các dịch vụ kinh doanh, buôn bán được quan tâm chỉ đạo, kiểm tra kịp thời, nhất là duy trì kiểm tra giải quyết xử lý, tổ chức nhiều cuộc ra quân giải tỏa chợ cóc, phá dỡ bục bệ, mái che, bản hiệu kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè; công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải đã có những giải pháp quản lý hữu hiệu, đem lại kết quả nhất định, tạo nên một đô thị tương đối khang trang, văn minh. Công tác đảm bảo TTATXH được quan tâm và xử lý dứt điểm góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Nhìn chung, với sự đồng lòng, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Núi Thành đã vượt qua mọi khó khăn, đưa địa phương ngày càng phát triển khởi sắc; văn hoá, xã hội được nâng lên; đời sống Nhân dân không ngừng phát triển; an ninh quốc phòng được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.


Đăng tin: vanhung


Đăng nhập
Tài khoản  
 
Liên kết Web
Text/HTML
Hình ảnh hoạt động

  • Tổ nữ công

  • Trụ sở UBND thị trấn Núi Thành
    
Bản đồ hành chính